O czasopiśmie


Czasopismo

Studia et Documenta Slavica” (ISSN 2544-5634, od roku 2019 – ISSN 2658-1620 – w związku z przejściem na PLATFORMĘ CZASOPISM Uniwersytetu Opolskiego), powstałe w roku 2017, stanowi kontynuację „Studia Slavica” – pisma wydawanego przez ponad 20 lat wspólnie z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Zakończenie tej owocnej współpracy nie wynika ze złej woli obu stron, ale z coraz bardziej pogłębiających się różnic w wymaganiach stawianych czasopismom naukowym przez odpowiednie ministerstwa w obu krajach. Rozdzielenie czasopisma na dwa odrębne nie oznacza też końca współpracy naukowej, którą kontynuować będziemy równie intensywnie, jak dotychczas, )

Zarazem „Studia et Documenta Slavica” powstają poprzez połączenie wydawanych przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego czasopism „Studia Slavica” i „Studia i Szkice Slawistyczne”, ze względu na przejście na emeryturę pomysłodawcy i wieloletniego redaktora naukowego „Studiów i Szkiców”, profesora Bronisława Kodzisa, oraz z uwagi na to, iż zakres tematyczny obu periodyków w wielkim stopniu się ze sobą pokrywał.

Od roku 2019 pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.
„Studia et Documenta Slavica”

to recenzowane (w systemie double-blind) czasopismo naukowe koncentrujące się na szeroko pojętych zagadnieniach związanych ze Słowiańszczyzną. Nasze łamy otwarte są dla rozważań literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców czy przekładoznawców, nie zamykając się zarazem na wyniki badań komparatystycznych i  interdyscyplinarnych. Pragniemy także dawać szansę na zdobywanie pierwszych naukowych szlifów młodym pracownikom naukowym i doktorantom, dla których przewidziana jest rubryka „Debiuty naukowe”.

„Studia Slavica“,

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
CEJH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Informacja o opłatach (ARTICLE PROCESSING CHARGES)
Redakcja czasopisma „Studia et Documenta Slavica” informuje, iż z tytułu publikowania tekstu nie pobierane są od autorów żadne opłaty.
n

Działy

  • literaturoznawstwo
  • językoznawstwo
  • kulturoznawstwo
  • przekładoznawstwo
  • historia
  • materiały źródłowe
  • debiuty naukowe
  • recenzje i omówienia
k

Redakcja

Redaktor naukowy:
Joanna Czaplińska

Sekretarze redakcji:
Sabina Giergiel
Aleksandra Pająk

Redaktor językowy:
Anna Modelska-Kwaśniowska
Redakcja tekstów w języku czeskim – Jiří  Byčkov

Rada naukowa

Ljiljana Banjanin (Turyn, Włochy)
Alessandro Catallano (Padwa, Włochy)
Olga Chevela (Kazań, Rosja)
Sava Damjanov (Nowy Sad, Serbia)
Marcin Filipowicz (Hradec Králové, Czechy)
Anna Gawarecka (Poznań, Polska)
Tatjana Izkovich (Jekaterynburg, Rosja)
Pavel Janoušek (Praga, Czechy)
Sanjin Kodrić (Sarajewo, Bośnia)
Izabella Kowalska-Paszt (Szczecin, Polska)
Iva Málková (Ostrava, Czechy)
Sofija Miloradović (Belgrad, Serbia)
Lilla Moroz-Grzelak (Warszawa, Polska)
Natalia Nikołajeva (Kazań, Rosja)
Anjelina Pencheva (Sofia, Bułgaria)
Vasilij Suprun (Wołgograd, Rosja) 

Recenzenci roku 2017

Mieczysław Balowski
Dorota Brzozowska
Tomasz Derlatka
Ivana Dobrotová
Magdalena Dyras
Erik Gilk
Helena Głogowska
Petr Hrtánek
Branka Jakšić Provči
Magdalena Koch
Izabela Kowalska-Paszt
Iva Málková
Dobrava Moldanová
Patrycjusz Pająk
Lajos Pálfalvi
Zdeněk Smolka
Bożena Tokarz
Dariusz Tkaczewski
Alena Záchová
Józef Zarek

Recenzenci roku 2018

Mirosław Bańko
Michala Benešová
Dorota Brzozowska
Petar Bunjak
Wojciech Chlebda
Zbigniew Chojnowski
Leszek Engelking
Hieronim Grala
Sofija Grandakovska
Michał Hanczakowski
Roman Madecki
Radek Malý
Bartosz Małczyński
Eliza Małek
Ladislav Nagy
Jakub Niedźwiedź
Vladimír Novotný
Wojciech Nowicki
Barbara Rodziewicz
Renata Rusin Dybalska
Svetlana Šeatović
Magdalena Steciąg
Paweł Tański
Bogdan Trocha
Svatava Urbanová
Ryszard Waksmund

i

Recenzenci roku 2019

Boguław Bakuła
Dorota Bielec
Zbigniew Darasz
Agata Firlej
Gabriela Gańczarczyk
Dorota Gil
Adrian Gleń
Joanna Goszczyńska
Barbara Gutkowska
Ilona Gwóźdź-Szewczenko
Martina Halířová
Petr Hrtánek
Celina Juda
Anna Kobylińska
Klaudia Koczur –Lejk
Marzanna Kuczyńska
Józef Kuffel
Tomasz Kwoka
Persida Lazarević Di Giacomo
Jakub Lipski
Jarosław Ławski
Radosław Łazarz
Rafał Majerek
Radek Malý
Agnieszka Matusiak
Luisa Nováková
Wojciech Nowicki
Patrycjusz Pająk
Marta Pató
Predrag Petrović
Daniel Pietrek
Petr Poslední
Dragana Ratković
Wiesław Rzońca
Svetlana Šeatović
Teresa Smolińska
Danuta Sosnowska
Lucyna Spyrka
Milena Šubrtová
Joanna Tambor
Paweł Tański
Bojana Todorović
Svatava Urbanová
Kamila Woźniak
Richard Změlik
Dorota Żygadło-Czopnik